Hva er særegent ved barnebøker?

Hva er særegent ved barnebøker?

 

Barnebøker er bøker som er skrevet av voksne for å bli lest av eller for barn. I mange tilfeller handler barnebøkene om barn selv eller dyr, fordi dette er noe de fleste barn kan kjenne seg igjen i når de hører fortellingen, fremfor å høre en fortelling om en voksen person, som har en hverdag fjernt fra et barns. Historien er nødt til å være fengende for barnet selv.

En barnebok er ikke bare en barnebok, da de kommer i mange ulike temaer og til forskjellige aldersgrupper. Som regel vil det blir skrevet en bok anbefalt for en spesifikk aldersgruppe. Språk og virkemidler blir tilpasset målgruppen, men som regel er språk og skildringer i barnebøker svært enkle.

Dette er gjort bevisst for at barn skal kunne forstå og kjenne seg igjen i det som står skrevet. En barnebok kan for eksempel handle om hvordan kroppen fungerer, da beskrevet helt enkelt som å for eksempel vise matens vei gjennom kroppen eller hvordan skjelettet er bygd opp. Mange barn er svært glade i å lese eller få opplest historier, samtidig som det er viktig for et barns utvikling, det er derfor viktig med litteratur for barn.


Ymse
Comments are closed.
lighthouse