Barnebøker som lærerike verktøy.

Barnebøker som lærerike verktøy.

 

Barnebøker er ikke bare lærerike i forhold til utvikling av språk og kreativitet. De kan også ha en utrolig positiv virkning på barn i form av læring av moral, etikk og nestekjærlighet. Mange barnebøker inneholder historier av moralsk karakter, som er ment til å vise barn hvordan man skal handle overfor andre mennesker, dyr og jordkloden.

Det er viktig å lære barn slike ting, og gjennom historier kan man skape et engasjement hos barn for temaer som nestekjærlighet og vennlighet. Et godt eksempel på en slik fortelling er Folk og røvere i Kardemomme by av Thorbjørn Egner, hvor loven i byen er at man kan gjøre hva man vil, bare man er grei og snill. Det kan være lurt i visse tilfeller at foreldre tar seg tid til å forklare for barna hvorfor karakteren i en fortelling handler som de gjør og gir en mer utfyllende forklaring av historiens faktiske, og ofte underliggende, budskap.

Mange av barnefortellingene inneholder en skurk eller en bølle som skal ødelegge for de andre. Til slutt vil som regel rettferdigheten seire og bøllen blir stilt for retten. Man vil oppleve at det ofte er en lykkelig slutt, og det er nettopp fordi man ønsker å lære barn at det viktigste du kan gjøre er å være god mot andre mennesker, fordi du kan få veldig mye igjen for dette, i form av blant annet rettferdighet og mer godhet som samlet sum.

Barn har behov for å lære om moral og etikk, fordi samhandling med andre mennesker er noe man ikke kommer foruten dersom man ønsker å delta i samfunnet. Det er da viktig at barn har noen helter eller heltinner å se opp til, som kan fungere som et forbilde de ønsker å etterape. At disse forbildene er gode moralske karakteren er da helt essensielt for å skape gode mennesker.

Ansvaret for at dette skal bli slik ligger mye på foreldrenes skuldre. De er nødt til å ta et tak for å sikre at barna deres vokser opp til å være ydmyke og sympatiske vesener. Bøker er et godt hjelpemiddel på veien for å nå dette målet. Fortellinger kan føre til undring og nysgjerrighet og få hjernen til å jobbe for å kunne forstå og tolke. Barn trenger altså bøker og litteratur for å kunne utvikle flere deler av seg selv som er viktige for deres eksistens som mennesker.


Ymse
Comments are closed.
lighthouse