Hvorfor lese bøker for sitt barn?

Hvorfor lese bøker for sitt barn?

 

Å lese bøker er noe de fleste sett pris på, store som små. Bøker er ikke bare god underholdning, men også svært lærerikt, uansett alder. For barn er det ekstra viktig at man leser bøker, fordi de er i utvikling og skal tre inn verdenen av ord og uttrykk, og har derfor behov for noen verktøy i bakhodet som hjelp på veien. Følgende kommer en liste med fem gode grunner til at du bør lese bøker for ditt barn.

  • Bøker utvikler et barns evne til å fantasere og uttrykke sine kreative evner. Gjennom historier vil et barn skape universer og verdener i sitt eget hode, som kun er dere kreasjon, og som derfor ikke ligner noen andres oppfatning av samme historie. Dette vil stimulere deres kreative sider, og kan åpne opp for en helt ny verden av forundring og magi.
  • Å bli lest for i ung alder, allerede før man selv kan lese og skrive, vil være et svært godt hjelpemiddel til utvikling av språk og vokabular hos barn. Det er derfor lurt å starte så tidlig som mulig, slik at barn får muligheten til å kunne uttrykke seg godt når tiden endelig er inne og de kan snakke, lese og skrive på egenhånd.
  • Bøker kan bidra til en bedre forståelse av samfunnet og verden forøvrig, fordi det kan hjelpe barn til å forstå kraften som ligger i et språk og i ord i seg selv. Gjennom språklig deltakelse vil barn kunne forstå hvordan man skal bruke og beherske språket, slik at man kan delta i samfunnet på en sivilisert måte.
  • Når man leser bøker for sitt barn, vil det som regel alltid være noe barnet ikke forstår, og det fine med barn er at de i nesten alle tilfeller spør og er nysgjerrige dersom det er noe de lurer på. Barn legger ikke mye skjul på følelser, og gjennom å være nysgjerrige og undrende, vil dette være positivt for deres videre utforskning av verden senere i livet. Å gjøre barn nysgjerrige gjennom bøker kan føre til at de alltid vil ha et ønske om å forstå mer og hele tiden lære noe nytt.
  • Høytlesning er en fin aktivitet for hele familien, og kan styrke familiebåndene og samholdet. Barn setter pris på å tilbringe tid med sine foreldre, og båndet mellom barn og foreldre kan være noe av det sterkeste man finner, bare man ta vare på det. Gjennom å lese bøker, enten før leggetid eller på en rolig søndag, vil man kunne skape et samhold i familien som lite kan trenge gjennom. Det vil være positivt for både foreldre og barn.

Bøker og høytlesning, som beskrevet gjennom disse punktene, svært nyttig og morsomt for barn, og samtidig for foreldre. Det vil være til stor fordel for barna å legge vekt på lesing og bøker, fordi dette er noe de drar stor nytte av senere i livet, og når de begynner på skolen. Derfor er det lurt å prioritere lesing for barna i hverdagen.

Comments are closed.
lighthouse