Barn og Coronaviruset

Barn og Coronaviruset

Mye har forandret seg drastisk dette året. 2020 vil bli husket for mange vanskelige ting på grunn av Covid-19 pandemien. Verden er snudd på hodet, og hva vi anså for trygge dager og rutiner fikk ny fasong. Alt er annerledes for barn og voksne, mye er skremmende og nytt.

Hva nå?

Etter bare noen få dager med Corona var det klart at dette var drastisk, og smittevern ble en absolutt nødvendighet. Løsninger kom for de som var i risikogruppen og eldre, men også for barn, unge og voksne. Med et godt forbrukslån er det fullt mulig å gjøre litt ekstra hjemme i denne vanskelige tiden. Svar på spørsmålene barna har, gi dem fakta og informasjon. Litt om testing av barn og enkle regler som gjelder.

Riktig ord og trygghet

Hjelp barna å føle trygghet. Det er lett for alle å bli overveldet av alt i avisene, på internett og i pressen. Vær ærlig, men ikke skremme barna. Ordforrådet du velger er kritisk. Blir barnet sykt er det nødvendig at de ikke får skylden for hva som er skjedd. Barn har lav terskel for smitte, og det er imperativt at selvfølelsen deres ikke blir knust med skyldfølelse. Dette er ikke barnets feil, og de har ikke lov til å plage eller mobbe andre smittende. Det er mye stress, og ingen håndterer dette likt. Her er litt informasjon om hvordan du kan snakke med barna om Corona.

Mye usikkerhet og feilinformasjon florer om viruset. Lytting er viktig samt å dele ærlige fakta. Fortell dem hva som skjer om de smittes og hva smittevern reglene er. Barn forstår mye, og rett informasjon er viktig. Ta tida til å øve på riktig håndvask rutiner, og lær dem hva munnbind og antibac er. Vis entusiasme for hvordan alle kan hjelpe hverandre.

Gi barna håp og fortell dem hvor viktig hjelpen deres for å stoppe spredningen av viruset.

Comments are closed.
lighthouse