Kategori: Barn

Barnebøker som lærerike verktøy.

Barnebøker som lærerike verktøy.

 

Barnebøker er ikke bare lærerike i forhold til utvikling av språk og kreativitet. De kan også ha en utrolig positiv virkning på barn i form av læring av moral, etikk og nestekjærlighet. Mange barnebøker inneholder historier av moralsk karakter, som er ment til å vise barn hvordan man skal handle overfor andre mennesker, dyr og jordkloden.

Det er viktig å lære barn slike ting, og gjennom historier kan man skape et engasjement hos barn for temaer som nestekjærlighet og vennlighet. Et godt eksempel på en slik fortelling er Folk og røvere i Kardemomme by av Thorbjørn Egner, hvor loven i byen er at man kan gjøre hva man vil, bare man er grei og snill. Det kan være lurt i visse tilfeller at foreldre tar seg tid til å forklare for barna hvorfor karakteren i en fortelling handler som de gjør og gir en mer utfyllende forklaring av historiens faktiske, og ofte underliggende, budskap.

Mange av barnefortellingene inneholder en skurk eller en bølle som skal ødelegge for de andre. Til slutt vil som regel rettferdigheten seire og bøllen blir stilt for retten. Man vil oppleve at det ofte er en lykkelig slutt, og det er nettopp fordi man ønsker å lære barn at det viktigste du kan gjøre er å være god mot andre mennesker, fordi du kan få veldig mye igjen for dette, i form av blant annet rettferdighet og mer godhet som samlet sum.

Barn har behov for å lære om moral og etikk, fordi samhandling med andre mennesker er noe man ikke kommer foruten dersom man ønsker å delta i samfunnet. Det er da viktig at barn har noen helter eller heltinner å se opp til, som kan fungere som et forbilde de ønsker å etterape. At disse forbildene er gode moralske karakteren er da helt essensielt for å skape gode mennesker.

Ansvaret for at dette skal bli slik ligger mye på foreldrenes skuldre. De er nødt til å ta et tak for å sikre at barna deres vokser opp til å være ydmyke og sympatiske vesener. Bøker er et godt hjelpemiddel på veien for å nå dette målet. Fortellinger kan føre til undring og nysgjerrighet og få hjernen til å jobbe for å kunne forstå og tolke. Barn trenger altså bøker og litteratur for å kunne utvikle flere deler av seg selv som er viktige for deres eksistens som mennesker.

Hvorfor lese bøker for sitt barn?

Hvorfor lese bøker for sitt barn?

 

Å lese bøker er noe de fleste sett pris på, store som små. Bøker er ikke bare god underholdning, men også svært lærerikt, uansett alder. For barn er det ekstra viktig at man leser bøker, fordi de er i utvikling og skal tre inn verdenen av ord og uttrykk, og har derfor behov for noen verktøy i bakhodet som hjelp på veien. Følgende kommer en liste med fem gode grunner til at du bør lese bøker for ditt barn.

  • Bøker utvikler et barns evne til å fantasere og uttrykke sine kreative evner. Gjennom historier vil et barn skape universer og verdener i sitt eget hode, som kun er dere kreasjon, og som derfor ikke ligner noen andres oppfatning av samme historie. Dette vil stimulere deres kreative sider, og kan åpne opp for en helt ny verden av forundring og magi.
  • Å bli lest for i ung alder, allerede før man selv kan lese og skrive, vil være et svært godt hjelpemiddel til utvikling av språk og vokabular hos barn. Det er derfor lurt å starte så tidlig som mulig, slik at barn får muligheten til å kunne uttrykke seg godt når tiden endelig er inne og de kan snakke, lese og skrive på egenhånd.
  • Bøker kan bidra til en bedre forståelse av samfunnet og verden forøvrig, fordi det kan hjelpe barn til å forstå kraften som ligger i et språk og i ord i seg selv. Gjennom språklig deltakelse vil barn kunne forstå hvordan man skal bruke og beherske språket, slik at man kan delta i samfunnet på en sivilisert måte.
  • Når man leser bøker for sitt barn, vil det som regel alltid være noe barnet ikke forstår, og det fine med barn er at de i nesten alle tilfeller spør og er nysgjerrige dersom det er noe de lurer på. Barn legger ikke mye skjul på følelser, og gjennom å være nysgjerrige og undrende, vil dette være positivt for deres videre utforskning av verden senere i livet. Å gjøre barn nysgjerrige gjennom bøker kan føre til at de alltid vil ha et ønske om å forstå mer og hele tiden lære noe nytt.
  • Høytlesning er en fin aktivitet for hele familien, og kan styrke familiebåndene og samholdet. Barn setter pris på å tilbringe tid med sine foreldre, og båndet mellom barn og foreldre kan være noe av det sterkeste man finner, bare man ta vare på det. Gjennom å lese bøker, enten før leggetid eller på en rolig søndag, vil man kunne skape et samhold i familien som lite kan trenge gjennom. Det vil være positivt for både foreldre og barn.

Bøker og høytlesning, som beskrevet gjennom disse punktene, svært nyttig og morsomt for barn, og samtidig for foreldre. Det vil være til stor fordel for barna å legge vekt på lesing og bøker, fordi dette er noe de drar stor nytte av senere i livet, og når de begynner på skolen. Derfor er det lurt å prioritere lesing for barna i hverdagen.

lighthouse