Kategori: Uncategorized

Hvordan lære barna å lese

Hvordan lære barna å lese

Hvor viktig er egentlig lesning?

I vårt moderne samfunn er det enkelt å ta leseferdighetene våre forgitt. Det er sjeldent en hører om en person som ikke kan lese, og de aller fleste tenker nok da helst på individer i land med høy analfabetisme. Norge er blant de aller beste i verden på å lære barn å lese, men hvordan gjør man egentlig det? Det hele starter rett før skolen, med foreldre som oppfordrer til lesing. Der de fleste barn ikke kan lese ordentlig før de starter på skolen, så er de ikke veldig langt unna. Enkelte møter faktisk opp på skolen med lesestandard på et meget høyt nivå. Uansett er det viktig å gjøre alt en kan for at barnet er best mulig rustet til skolen. Dette arbeidet bør fortsette på hjemmebane når barnet faktisk er på skolen også. Da handler det om å oppmuntre til lesing, gjerne av lengre bøker. Dette blir det selvfølgelig anbefalt til i skolen, men det er viktig å være på ballen på hjemmebane også.

En læreperiode uten sidestykke

Når barna begynner på skolen er det langt i fra bare lesing som skal læres. Selv om dette gjerne regnes som starten på det hele, så kommer leksene på rekke og rad. Da er det viktig at du som forelder gjør alt du kan for å legge til rette for dine barn. Sørg for god støtte med lekser, en god seng fra shopello.no så barna husker informasjonen, et godt sosialt liv og gode opplevelser utenfor hverdagen. Det er tross alt viktig å balansere livet, og da også for barna, som tross alt er mennesker som blir utbrente også. Noen ganger forventer vi altfor mye av barna våre, men i denne fasen så trenger de en stødig person som kan godta et par feilsteg på veien.

Ta lesingen opp på det neste nivået

Læremetodene i skolen er ganske satt i stein, og det med rette etter så mange år med prøving og feiling. Allikevel er det enkelte metoder som er utdaterte. Selv om lesing ofte læres enklest ved de metodene som er på plass i dag, så stopper vi opp på det elementære nivået. Raskere lesning blir umulig med den metoden som brukes i dag, hvor vi leser ut hvert eneste ord i avsnittene. Ved å bare skimme over ordene og ikke lese hvert eneste ord ut høyt inne i oss, så kan vi derimot lese mye raskere. Da observerer en bare ordene, noe som går mye raskere. Se for deg at du for eksempel leser et skilt. Da uttaler du ikke hvert ord inni deg. Slik er også rask lesning, og det er et konsept du kan lære dine barn for å ta deres lesing opp på det neste nivået!

Skapere av liv

Skapere av liv

Alle vet vi at barn bæres frem og fødes av kvinner. De er rett og slett livets skapere. Til tross for dette, så er det du selv som er skaperen av din egen virkelighet. Det er lett å skylde på sine omgivelser, men det er likevel en virkelighet som du lager ved hjelp av dine tanker, følelser og overbevisninger. Med det første kan dette virke litt provoserende, opprørende eller latterlig, for vi kan straks begynne å peke på hendelser som ligger utenfor vår kontroll. Det være seg våre fødselsforhold, sykdommer, ulykker, ulike undertrykkere eller kanskje det jordskjelvet eller orkanen som drepte så mange. Det blir uansett for enkelt å skylde på at det er oppveksten som har formet våre liv.

Velg dine veier med omhu

Barn som går på rekke

Derfor er alle de valg vi tar i livet så viktige. En vei leder til en annen. Kanskje er disse veiene allerede lagt ut for oss før vi ble født. Kanskje er disse veiene kommet til på grunn av alle de valg vi har tatt etter at vi ble til. Ingen vet dette sikkert, men med et par ecco sko på beina vil det helt sikkert bli lettere å følge dem! Det barna opplever i oppveksten er helt sikkert med på å forme deres valg senere i livet. Man skal derfor ikke tro at en god oppvekst ikke har noe å si for et barns utvikling.

Millioner av kjørebaner

Den første universelle sannheten: De fleste av våre underbevisste nivåer begynte før fødselen, og disse blir drevet av den oppsamlede gruppen av tanker, følelser og trosretninger som følger enhver på veien. Det sies også at før fødselen har du allerede valgt motorveien, og i løpet av livet velger du millioner av kjørebaner. Dette kan være foreldre, land, hudfarge og så videre, men også forhåndsinnstilte milepæler som en partner eller en ødeleggende sykdom. Vår kvinnehelse avhenger ikke bare av vår livsstil, men også av forhåndsbestemte parametre.